Anmälan

Här gör du din anmälan

Eftersom du nu kommer att fylla i en anmälan om ett kontrakt hos Dräger, är det viktigt att informationen du lämnar är korrekt. Det är också viktigt att du förstår den information du får av oss.

Se därför till att du har läst och förstått den information du hittar på hemsidan, innan du fyller i din anmälan. Ha ditt beslut om körkort med villkor om alkolås från Transport­­styrelsen framför dig, då vi vill att du anger information därifrån.

Efter ifylld anmälan kan du tidigast efter tre dagar installera ditt alkolås hos alkolås-verkstaden.

Vid installationen MÅSTE du:

 • Vara personligen närvarande på verkstaden
 • Ha med en giltig ID handling
 • Ha med ditt beslut ifrån Transportstyrelsen

  Personlig information

  ÅÅÅÅMMDD-XXXX


  Ny eller befintlig kund hos Dräger  Auktoriserade verkstäder
  Villkor och programtid

  Villkorstid*


  Beslutsdatum*


  • Är alkolåset äldre än 3 år måste det ha genomgått auktorisationsservice. Annars utesluts du tills det är åtgärdat. Alkolåset får inte vara 4 år eller äldre.
  • Begär alkolåset service måste det göras inom begärd tid. Annars låses det helt.
  • Jag får inte äta eller dricka inom 10 minuter före ett prov. Gäller även under färd.
  • Jag är personligt ansvarig för låset och alla utandningsprov som sker.
  • Jag förstår att spolarvätska, rengöringsmedel och andra alkoholhaltiga medel kan ge utslag och hanterar dessa enligt givna instruktioner.
  • Manipulation eller tecken på sådan kan innebära omedelbar uteslutning.
  • Ej erlagd betalning mot verkstad eller Dräger innebär uteslutning.
  • Jag förstår och medger att data från alkolåset överförs till Transportstyrelsen i samband med service.


  Jag godkänner villkoren och har läst och förstått informationen.

  Jag godkänner att Dräger lagrar mina personuppgifter i enlighet med GDPR. Se här.

  Hur fungerar Dräger Interlock® 7500?

  Det ska vara lika lätt att använda ett alkolås som det är att sätta på sig säkerhetsbältet!