GDPR

Vi skyddar dina personuppgifter

Dräger åtar sig att skydda de personuppgifter vilka behandlas i anslutning till Drägers deltagande i programmet för körkort med villkor om alkolås i Sverige.

 1. Vad är grunden till att dina personuppgifter behandlas av Dräger?
  Transportstyrelsen har godkänt Dräger som leverantör av alkolås i programmet för körkort med villkor om alkolås.
 2. I vilka syften samlar Dräger in och använder mina personuppgifter?
  Dräger samlar in dina personuppgifter för att kunna bearbeta och vidarebefordra händelserna registrerade av ditt alkolås till Transportstyrelsen i enlighet med myndighetens krav.
 3. Vilka personuppgifter samlar Dräger in i samband med att du väljer oss som leverantör av ditt alkolås?
  · För- och efternamn
  · Personnummer
  · E-postadress
  · Mobilnummer
  · Villkorstid
  · Diarienummer för ditt beslut om körkort med villkor om alkolås
 4. Till vem ger Dräger åtkomst åt mina personuppgifter?
  Dina personuppgifter kommer att delas med
  · Administratörer hos Dräger
  · Den bilverkstad du väljer för installationen av ditt alkolås
  · Transportstyrelsen
 5. När raderas mina personuppgifter?
  Dräger lagrar dina personuppgifter under den tidsperiod Transportstyrelsen kräver, viket är villkorstiden plus ett år. Alternativt kan uppgifterna raderas tidigare om Transportstyrelsen skulle begära detta.
 6. Om du önskar se, korrigera eller radera dina uppgifter, vem kontaktar du?
  Du vänder dig till din handläggare på Transportstyrelsen. Dräger hanterar personuppgifterna på uppdrag av Transportstyrelsen.