Pris

Vad kostar det?

När du köper ditt Dräger Interlock 7500 är alkolåset din egendom. Det betyder att du efter villkorsperioden kan montera ur det och sälja det vidare, eller behålla det. Behåller du alkolåset programmeras det om till ett ”preventivt” alkolås. Då behöver du inte blåsa under färd, får längre fristartstid och inga loggfiler skickas vidare.

Dräger Interlock® 7500

Att köpa och installera ett Dräger Interlock 7500 för villkorat körkort kostar totalt runt 20 500 kr inkl. moms. Kostnaden kan variera beroende på fordonsmodell. Kontakta en av våra auktoriserade verkstäder för specifik pris­information.

Alkolåset, Dräger Interlock 7500
Cirka 13 938 kr.

Installation
Beroende på fordonsmodell, mellan 1250 och 3500 kr.

Programmering
Alkolåsets parametrar anpassas efter ditt fordon, och programmeras för att identifieras med dig hos Transportstyrelsen.
Cirka 850 kr.

Administrationsavgift
För logghantering under hela villkorsperioden.
3750 kr.

Begagnat

Om du redan äger ett Dräger Interlock 7500/Interlock 7000 kan du använda det i det villkorade programmet om alkolåset är under fyra år gammalt. I övrigt tillkommer samma kostnader som om du köper ett nytt alkolås, se listan ovan.

Var uppmärksam på att om låset är äldre än tre år (men inte fyra år eller äldre) så måste det göras en grundligare service av alkolåset. Denna medför ytterligare en kostnad på 3750 kr inkl. moms. Detta för att säkerställa att du har ett väl fungerande alkolås under hela din villkorstid.

Hur du räknar ut åldern på ett Dräger Interlock® 7500

På baksidan av handenheten finns ett serienummer som består utav fyra bokstäver och fyra siffror. Utifrån serienummret kan du räkna ut åldern på handenheten med hjälp av tabellen nedan.

Service

Efter att du installerat ditt alkolås, måste du var sjätte månad besöka en auktoriserad verkstad för service. Vid en service kalibreras alkoholsensorn, händelserna sparade i alkolåset laddas upp till Transportstyrelsen och en funktionskontroll utförs av alkolåsets alla komponenter. Det kan också behöva göras en så kallad förkortad service, vilket sker vid överträdelse eller felkod. Varje service kostar ca 850 kr inkl. moms. En loggurläsning sker också cirka två månader innan din programtid är över.

Installation

När du blivit godkänd hos Transportstyrelsen väljer du en av våra auktoriserade verkstäder för installation av ditt alkolås. Du kan enkelt leta upp den verkstad som passar dig bäst här.