Godkänd leverantör av Transportstyrelsen

Dräger
Interlock® 7500

Det pålitliga och enkla alkolåset!

Det ska vara lika lätt att använda ett alkolås, som det är att sätta på sig säkerhetsbältet! Den stora färgskärmen på Dräger Interlock 7500 ger tydliga instruktioner och information på svenska.

Dräger Interlock 7500 är dessutom unik, den kan urskilja den alkohol som finns i blodet ifrån den alkohol som finns i munhålan och omgivningen. Som exempelvis munskölj, spolarvätska, handsprit och annat som innehåller alkohol. Du kan känna dig säker på att inga felaktiga utandningsprov kommer att registreras med ett alkolås ifrån Dräger!

Körkort med villkor om alkolås

Att vara utan sitt körkort är besvärligt. Men med alkolåset Dräger Interlock® 7500 installerat, kan du få chansen att fortsätta köra även efter en rattfylleridom.

Så här installerar du Dräger Interlock® 7500 för villkorat körkort:

Steg 1 – Godkännande från Transportstyrelsen

Om du har blivit av med ditt körkort på grund av rattfylleri finns det en möjlighet för dig att kunna fortsätta köra om du installerar ett alkolås i ditt fordon. Du ansöker om körkort med villkor om alkolås hos Transportstyrelsen. Läs mer hos Transportstyrelsen »


Steg 2 – Anmälan

När du har blivit godkänd av Transportstyrelsen fyller du i en anmälan till Dräger på den här hemsidan. I samband med det väljer du också på vilken verkstad du vill installera alkolåset.


Steg 3 – Installation

Nu är det dags att boka tid för installation hos den verkstad du valt. Du kan köpa ditt Dräger Interlock 7500 på verkstaden.

Därför väljer förare Dräger Interlock® 7500

Ingen väntetid
Dräger Interlock 7500 ger ett snabbt resultat, oavsett temperatur. Interlock 7500 är redo när du är det!

Trygghet
Lika enkelt som Dräger Interlock 7500 är att använda, lika säkert är alkolåset. Oavsett förhållanden kan du lita på att resultatet blir rätt.

Inga felaktiga utandningsprov
Dräger Interlock 7500 har en unik funktion för att undvika felaktiga testresultat. Alkolåset kan känna efter om alkoholen kommer från förarens lungor, munskölj, spolarvätska, handsprit eller någon annan källa. Som användare kan du känna dig säker på att inga felaktiga utandningsprov kommer att registreras med ett Dräger Interlock 7500 installerat.

Diskret
Dräger Interlock 7500 har en modern design och smälter därför in i en modern fordonsinredning. Det gör att det inte är uppenbart för en utomstående att ett alkolås är installerat.

Installation

När du blivit godkänd hos Transportstyrelsen väljer du en av våra auktoriserade verkstäder för installation av ditt alkolås. Du kan enkelt leta upp den verkstad som passar dig bäst här.