Hur det fungerar

Lika självklart som säkerhetsbältet

Hur fungerar Dräger Interlock® 7500?

Det ska vara lika lätt att använda ett alkolås som det är att sätta på sig säkerhetsbältet!

Den stora färgskärmen på Dräger Interlock 7500 ger tydliga instruktioner och information på svenska, med tydlig grafik över allt som behövs för att kunna hantera alkolåset och starta fordonet, även utan tidigare erfarenhet.

Färgskärmen ger dig dessutom viktig information om återstående fristartstid, återstående tid till service och annan administrativ information.

Dräger Interlock 7500 är inte bara snabbast i uppvärmningen, jämfört med andra alkolås – inget annat alkolås ger dig ett testresultat så snabbt och enkelt som Dräger Interlock 7500 gör. Oavsett temperatur!

Körkort med villkor om alkolås

Du som läser det här funderar kanske på vilket alkolås du ska välja efter en rattfylleridom. Det du vill ha, vågar vi påstå, är ett pålitligt, problemfritt och användarvänligt alkolås under hela din villkorsperiod.

Regelverket kring ditt nya villkorade körkort är strikt. Alla händelser alkolåset registrerar rapporteras till Transportstyrelsen. Vissa av dessa händelser, t.ex förekomsten av alkohol i utandningsluften eller en fordonsstart utan godkänt prov, behandlas som överträdelser hos Transportstyrelsen. Det är därför viktigt att du tar hand om dig själv och ditt alkolås.

Transportstyrelsen har mycket nyttig information på sin hemsida, se Alkolås efter rattfylleri och Frågor och svar om alkolås. Hittar du inte svaret på din fråga här, finns svaret troligtvis på Transportstyrelsens hemsida.

Hur fungerar ett alkolås?

Drägers alkolås Interlock 7500 består av en handenhet och en kontrollenhet. Med hjälp av handenheten utför du ett utandningsprov innan du kan starta fordonet. Kontrollenheten installeras i fordonet och reglerar om fordonet kan startas eller inte. Innan du kan starta fordonet kommer alkolåset be dig utföra ett utandningsprov. Om provet är godkänt tillåter alkolåset fordonet att starta. Om utandningsprovet inte skulle vara godkänt förhindrar alkolåset att fordonet kan startas.

Hur man utför ett utandningsprov

Säkerställ att munstycket är ordentligt nedskjutet i alkolåset (det går inte att utföra ett utandningsprov utan munstycke). Aktivera alkolåset genom att slå på tändningen. Vänta tills displayen visar ”Redo för test. Blås” i displayen.


Andas lugnt och ta därefter ett djupt andetag och blås i munstycket så länge en svag signal ljuder. Du behöver inte blåsa hårt, men bestämt. När signalen tystnar och alkolåset klickar till tre gånger ska du vända luftströmmen och suga i munstycket. Du kan se texten ”Sug” i displayen via din backspegel. Det är viktigt att du vänder luftströmmen tydligt och bestämt utan att gå ner i flöde först eller ta munnen från munstycket. Håll suget en kort stund (cirka två sekunder) tills du hör ett kort pip från handenheten. Utandningsprovet är nu klart och analyseras.


Om alkolåset ger texten ”Test godkänt” kan fordonet startas inom fem minuter. Startas inte fordonet inom denna tidsperiod måste ett nytt utandningsprov genomföras.


Om alkolåset ger texten ”Test ej godkänt” har alkolåset detekterat alkohol och fordonet kan ej startas.

För mer information var god se alkolåsets bruksanvisning.

Återtest under färd

I enlighet med Transportstyrelsens regler kommer du inom 20 minuter efter start, och därefter en gång var 90 minut, så länge färden varar, få en bägäran om ett nytt utandingsprov ifrån alkolåset. Tiderna för dessa är slumpmässiga inom intervallen.

Du kan utföra återtestet under färd, men vi rekomenderar att du stannar ditt fordon när du ska utföra ett utandningsprov. Det du INTE ska göra är att stänga av motorn innan du utfört återtestet.

Alkolåset kommer signalera med en akustisk signal och i displayen kommer du se texten ”Redo för test. Blås”. Du har då sex minuter på dig att stanna ditt fordon och utföra utandningsprovet. Du kan tillfälligt stänga av den akustiska signalen om du trycker på handenhetens OK-knapp. Signalen återkommer då när fyra minuter återstår. När det är två minuter kvar går det inte att tillfälligt stänga av ljudsignalen längre.

Om du inte utför återtestet inom utsatt tid kommer alkolåset att larma. Enda sättet att återställa alarmet är att stanna fordonet och stänga av motorn. Det missade återtestet kommer att rapporteras som en överträdelse till Transportstyrelsen.

Att äta eller dricka före ett utandningsprov

Mycket av det vi äter och dricker kan innehålla alkohol. Denna alkohol är inte av sådan koncentration eller mängd att den kommer att ge en alkohol­koncen­tration i blod­omloppet, men däremot kan rester i munhålan ge utslag för munalkohol i alkolåset. Därför ska du inte dricka eller äta någonting minst 10 minuter före ett utandnings­prov (kranvatten undantaget)!

Detta innebär också att du inte kan äta godis eller annat under färd, då återblåsning kommer utan föregående varning.

Spolarvätska, alkohol, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och liknande

Du ska inte förvara behållare med spolarvätska, handrengöringsmedel eller andra typer av rengöringsmedel i fordonet – inte ens i bagageutrymmet. Det mesta som innehåller alkohol som utspilld eller avdunstad ger mycket stora koncentrationer i kupéluften.

Du ska inte rengöra vindrutan med fordonets spolaranläggning före utandningsprov och innan fordonet kommit i rörelse. Du ska heller inte använda rengöringsmedel, till exempel fönsterputs eller rengöringsmedel för instrumentpanel, i fordonet före ett utandningsprov. Hand­desinfektions­medel ska appliceras utanför fordonet minst 10 minuter före ett utandningsprov.

Service

Var sjätte månad ska alkolåset in för schemalagd service. En god idé är att redan i förväg boka in servicen. Om du väljer att inte boka i förväg kommer alkolåset att ge en varning om den förestående servicen. Vänta inte, utan boka en tid omgående hos din serviceverkstad. Alkolåset kan också ge förkortad service baserat på överträdelser enligt Transportstyrelsens regler.

Underlåtelse att utföra service är en överträdelse och kommer att uppmärksammas av din handläggare. En överträdelse i någon form kommer att förkorta servicetiden och du måste även då ta omgående kontakt med din serviceverkstad för att utreda orsaken.

Fordon som används mycket kommer behöva uppsöka service med tätare intervall, exempelvis Taxi. Alkolåset kommer att meddela när det är dags.

OBSERVERA! Utförs inte servicen kommer alkolåset att upphöra att fungera helt.

Fordonets batteri

Eftersom det är en överträdelse att bryta strömmatningen till ditt alkolås får du inte koppla ur batteriet på ditt fordon. Du kommer behöva göra en förkortad service om batteriet oförutsett blir urladdat fler än fem gånger.

Vid urladdat batteri får du inte utföra en rullstart på fordonet utan att först avlägga ett godkänt utandningsprov. Att rullstarta ditt fordon utan ett godkänt utandningsprov är en överträdelse. Överträdelse enligt ovan kommer att uppmärksammas av din handläggare.

Personligt ansvar

Du är personligt ansvarig för att familjemedlemmar, arbetskollegor eller andra som eventuellt lånar fordonet sköter sig och uppfyller de krav som ställs på dig. Eventuella överträdelser kommer att riskera ditt deltagande i verksamheten, så det åligger dig att utbilda och informera.

Pris

Att köpa och installera ett Dräger Interlock® 7500 för villkorat körkort kostar ca 20 000 kr inkl. moms. Kostnaden kan variera beroende på fordonsmodell.