FAQ

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågor vi får. Vi vill även rekommendera Frågor och svar – Alkolås efter rattfylleri på Transportstyrelsens hemsida.

Kan jag besöka valfri verkstad för installation och service av mitt alkolås?

Nej, du måste besöka en av de auktoriserade verkstäderna listade på den här hemsidan för installation och service av ditt alkolås vid villkorat körkort.

Kan ovana förare använda ett fordon med alkolås?

Det ska vara lika lätt att använda ett alkolås som det är att sätta på sig säkerhetsbältet.

Den stora färgskärmen på Dräger Interlock 7500 ger tydliga instruktioner och information i klartext på svenska med tydlig grafik över allt som behövs för att kunna hantera alkolåset och starta fordonet, även utan tidigare erfarenhet.

Displayen ger dessutom viktig information om återstående fristartstid, återstående tid till service och annan administrativ information.

Kan munskölj eller spolarvätska orsaka felaktigt utandningsprov?

Dräger Interlock 7500 har en unik funktion för att skilja på alkohol i kroppen, munhålan och från omgivningen. Exempelvis munskölj, spolarvätska, handsprit eller annat som innehåller alkoholer. Du kan känna dig säker på att inga felaktiga utandningsprov kommer att registreras som äkta med ett alkolås ifrån Dräger!

Finns det någon smittorisk när förare byts?

På Dräger Interlock 7500 byts hela blåskanalen ut när du byter munstycket. Byts munstycket ut vid förarbyte finns inga ytor kvar där bakterier kan ansamlas. Detta har också den hygieniska aspekten i att undvika att saliv och annat hamnar i instrumentet.

Går det att fuska?

Dräger Interlock 7500 är utrustat med ett flersensorsystem, vilket analyserar och detekterar att det är en människa som blåser. Detta gör det mycket svårmanipulerat och alla vanliga metoder som tryckluft, ballonger, pumpar och filter detekteras.

Försök till manipulation sparas i loggen och rapporteras till Transportstyrelsen.

Kan någon annan blåsa i alkolåset?

Du är personligt ansvarig för alla utandningsprov som görs i alkolåset. Det är helt ok att låna ut fordonet. Lånar du ut fordonet är du alltså fortsatt ansvarig för de händelser alkolåset loggar.

Måste jag blåsa i alkolåset vid varje start, även vid korta stopp?

Alkolåset är utrustat med så kallad fristartstid. Det innebär att man kan göra korta stopp utan att behöva lämna utandningsprov. Detta är en säkerhetsfunktion så att du alltid kan starta motorn vid ofrivilliga stopp. Enligt Transportstyrelsens regelverk är denna fem minuter och kan inte ändras.

Kan motorn stanna under färd om alkolåset går sönder?

Nej, det är konstruerat och monterat på ett sådant sätt att det enbart kan påverka starten av fordonet.

Vad händer om jag får problem när jag reser inom Sverige?

Du kan besöka vilken auktoriserad villkorad verkstad du vill inom Sverige för service och hjälp, se auktoriserad villkorad verkstad

Vad händer om jag får problem utanför Sverige?

Enligt Transportstyrelsens regler för villkorat körkort får du inte med ditt körkort utanför Sverige.

Dags att ansöka om alkolås

När du har blivit beviljad ditt körkort med villkor om alkolås är nästa steg att skicka in en anmälan till oss och välja din verkstad. Vi på Dräger meddelar då verkstaden att du är redo för installation av ditt alkolås.